Mua ngay

Cable Management Dot Texture PJ-CM-004 For ViewSonic PBX84-4560, PJD5155L, PJD5156L, PJD5250L, PJD5255L, PJD5256L, PJD5350LS, PJD5550LWS, PJD5555LW, PJD5556LWS, PJD6250L, PJD6250L, PJD6355LS, PJD6356LS, PJD6555LWS, PJD6656LWS, PJD7830HDL, PJD7830HDL

Thương hiệu: ViewSonic
  • Cable Management Dot Texture PJD5155L/ PJD5255L/ PJD5555LW/ PJD5350LS/ PJD5550LWS/ PJD5250L/ PJD5156L/ PJD5256L/ PJD5556LWS/ PJD6250L/ PJD6355LS/ PJD6356LS/ PJD6555LWS/ PJD6252L/ PJD6656LWS/ PJD7830HDL, White

Giới thiệu sản phẩm Cable Management Dot Texture PJ-CM-004 For ViewSonic PBX84-4560, PJD5155L, PJD5156L, PJD5250L, PJD5255L, PJD5256L, PJD5350LS, PJD5550LWS, PJD5555LW, PJD5556LWS, PJD6250L, PJD6250L, PJD6355LS, PJD6356LS, PJD6555LWS, PJD6656LWS, PJD7830HDL, PJD7830HDL

Cable Management Dot Texture PJD5155L/ PJD5255L/ PJD5555LW/ PJD5350LS/ PJD5550LWS/ PJD5250L/ PJD5156L/ PJD5256L/ PJD5556LWS/ PJD6250L/ PJD6355LS/ PJD6356LS/ PJD6555LWS/ PJD6252L/ PJD6656LWS/ PJD7830HDL, White

Thông tin sản phẩm Cable Management Dot Texture PJ-CM-004 For ViewSonic PBX84-4560, PJD5155L, PJD5156L, PJD5250L, PJD5255L, PJD5256L, PJD5350LS, PJD5550LWS, PJD5555LW, PJD5556LWS, PJD6250L, PJD6250L, PJD6355LS, PJD6356LS, PJD6555LWS, PJD6656LWS, PJD7830HDL, PJD7830HDL

Specs - ViewSonic
Classification Discontinued
Compatible With PBX84-4560, PJD5155L, PJD5156L, PJD5250L, PJD5255L, PJD5256L, PJD5350LS, PJD5550LWS, PJD5555LW, PJD5556LWS, PJD6250L, PJD6250L, PJD6355LS, PJD6356LS, PJD6555LWS, PJD6656LWS, PJD7830HDL, PJD7830HDL

Đánh giá & nhận xét cho sản phẩm Cable Management Dot Texture PJ-CM-004 For ViewSonic PBX84-4560, PJD5155L, PJD5156L, PJD5250L, PJD5255L, PJD5256L, PJD5350LS, PJD5550LWS, PJD5555LW, PJD5556LWS, PJD6250L, PJD6250L, PJD6355LS, PJD6356LS, PJD6555LWS, PJD6656LWS, PJD7830HDL, PJD7830HDL
Đánh giá & Nhận xét

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này

Nhấn vào đây để đánh giá
Nhận xét của bạn sẽ được đăng lên với chế độ ẩn danh
Điểm đánh giá trung bình của sản phẩm
0 trên 5
0 đánh giá và nhận xét
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0
Reviews
Nhận xét về sản phẩm